چرا می گوییم تَذَرو ضد کروناست؟

گامی دیگر در راستای خدمت رسانی به مشتریان عزیز

تمام ویروس ها چند نوع پروتئین روی پوشش پروتئینی یا غلاف خود دارند که سبب می شود سلول میزبان خاصی را شناسایی کرده و به سراغ آن بروند. در حقیقت، ویروس ها در تماس با اولین سلولی که قرار بگیرند وارد آن نمی شوند. پروتئین های سطحی سبب می شود تا این ذرات ریز به غشای سلول میزبان بچسبند. برخی ویروس های غلاف دار هم بدون هیچ مشکلی از غشای سلول عبور می کنند، به این علت که جنس پوشش بیرونی هر دو از لیپید است..
ترکیب محلول جرمگیر تَذَرو شامل آنزیم پروتئاز بوده که غشای ویروس را نابود کرده وبه این ترتیب از تکثیر آن جلوگیری می کند. غشای برخی از ویروسها علاوه بر پروتئین ساختار لیپیدی هم دارا بوده که آنزیم لیپاز موجود در ساختار آن برای مقابله با ویروس هایی که غشای آنها علاوه بر پروتئین حاوی لیپید است مؤثر می باشد همچنین سور فکتانت های آنیونیک ونانیونیک موجود در محتوی محلول با مکانیزمی متفاوت از آنزیم ها عمل کرده و با تشکیل مایسل عوامل بیماری زا را در خود حل می کند خود عامل مهمی در مبارزه با عوامل بیماری زا می باشد..
مکانیزم عملکرد مایسل: عوامل فعال سطح موادی با طبیعت دوگانه هستند که شامل یک زنجیر طویل هیدروکربنی غیرقطبی در اصطلاح دُم و یک بخش قطبی عموماً یونی در اصطلاح سَر هستند. این دو نوع ویژگی منجر به خود تجمعی و یا تشکیل مایسل در حلال های قطبی مانند آب خواهد شد؛ به صورتی که مولکول های مواد فعال سطح، خود را به صورت اجتماع های سازمان یافته ی مولکولی آرایش می دهند. بخش آب گریز این تجمع ها، هسته ی مایسل را تشکیل می دهند و گروه های قطبی سَرها نیز در فصل مشترک مایسل-آب در تماس با مولکول های آب قرار می گیرند و توسط آنها آبپوشی می شوند. به این ترتیب چربی ها و موادی که در آب قابل حل نیستند در هسته مایسل تجمع یافته و از سطوح مورد نظر پاک خواهد شد. مایسل تشکیل شده بسته به ساختار شیمیایی مواد فعال سطح می تواند کاتیونی، آنیونی، آمفولیتی زوتریونی و یا غیریونی باشد. این ویژگی منحصربه فرد عوامل فعال سطح می تواند محلولهای آبی این مواد را به یک محیط غیرهمگن بسیار کوچک تبدیل کند؛ به این معنا که با وجود اینکه آنها اغلب در مقیاس ماکروسکوپیک به شکل همگن وجود دارند، در مقیاس میکروسکوپیک به صورت غیرهمگن هستند. علاوه بر این، سورفکتانت های کاتیونی درمحلول آبی به یک کاتیون نسبتاً بزرگ فعال و یک یون کوچک غیرفعال یونیزه می شود. ترکیبات کاتیونی علاوه براثرات امولسیون کننده و پاک کننده دارای فعالیت باکتری کش علیه باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی می باشند. بسیاری از ترکیبات ضدعفونی کننده معروف مانند بتادین و ستیل پیریدینیوم خواص سورفکتانتی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *