آدرس کارخانه :
اصفهان – کیلومتر ۵  بزرگراه نجف آباد – تیران
   مدیر بازرگانی  : ۳۰۰۷- ۶۵۱- ۰۹۱۹
تلفن دفتر مرکزی :   ۲۸۴۲۴۹۳۳-۰۲۱
ایمیل  :  farid.amini@tazarvco.com

فرم تماس

پر کردن موارد که با * مشخص شده الزامی است.